1 апреля 2015

Сучасний світовий туризм перетворюється на глобальний чинник розвитку цивілізації, всіх її складових - економіки, соціальної сфери (зайнятість, утворення суспільної інфраструктури - громадянське суспільство), духовної культури. Інакше кажучи, туризм виступає як надзвичайно багатий за змістом і розмаїтий за проявами соціальний феномен. Своїми функціями - світоглядною, культурно-пізнавальною, соціальною, комунікативною, інтегративною, рекреаційною - він істотно впливає на людину, її ціннісні орієнтації, процеси самопізнання і самовдосконалення. "Туристськареволюція" XX століття - подія настільки творча і важлива для людства, що це дає підстави порівняти її із індустріальною революцією XVII століття. Визначаючи винятково важливе значення туризму в його економічній функції, наголосимо на тому, що водночас "туризм став визначальним чинником соціальної і культурної інтеграції" (Ф. Франжіаллі).

Всесвітня туристська організація (ВТО) з великою повагою ставиться до Київського університету туризму, економіки і права-члена Ділової ради ВТО. Свідченням цього є, зокрема, проведення в КУТЕПі семінарів, які мають інноваційне значення для підготовки і підвищення кваліфікації сучасних фахівців сфери туризму: "Вплив Інтернету та електронної торгівлі на індустрію подорожей і туризму: виклики і нові можливості", "Якістьта конкурентоспроможність систем освіти і професійного навчання в сфері туризму". Унікальне явище для України і країн ближнього зарубіжжя - створення на базі Київського університету бібліотеки-депозитарію Всесвітньої туристської отганізації, де будуть сконцетровані новітні надходження з проблематики теорії, практики і організації туристської діяльності.

Глобальні процеси, що відбулися у туристській індустрії світу, відбилися і на розвиткові туристської галузі України. Сформувалася цілісна система державного регулювання туризмом, яка діє у визначеному правовому полі відповідно до Закону України "Про туризм", який у листопаді 2003 року отримав нову редакцію, та Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. Цими та іншими законодавчими та урядовими документами туризм визначений однією з пріоритетних сфер розвитку національної культури і економіки.

У контексті вищезазначених проблем філософського осмислення значення туризму доречно зазначити, що XV Генеральна Асамблея ВТО (м. Пекін, Китай, жовтень 2003 р.) прийняла рішення про проведення в столиці України Міжнародного форуму парламентарів держав світу щодо правового регулювання розвитку туризму. Така акція є логічним поєднанням філософських та правових аспектів туризму як суспільно-політичного явища.

Международный форум, Украина, Философия